Profilaktyka i leczenie

weterynarz Wrocław

Najogólniej zwierzęta egzotyczne możemy podzielić na trzy podgrupy: drobne ssaki, ptaki oraz gady i płazy. Każda podgrupa składa się z kilkudziesięciu, a nawet kilkuset gatunków zwierząt. Tak wielka różnorodność wymaga od lekarzy zajmujących się tą grupą pacjentów ciągłego zdobywania i poszerzania wiedzy na ich temat. Wielu lekarzy weterynarii w momencie diagnostyki i leczenia zwierząt egzotycznych postępuje ściśle według schematów stosowanych u psów i kotów. W większości przypadków działania takie są błędne, a w niektórych kończą się śmiercią zwierzęcia. Wszyscy nasi lekarze od samego początku są ukierunkowani na leczeniem tylko zwierząt egzotycznych, dlatego jesteśmy w stanie zapewnić Państwu tak profesjonalny poziom wiedzy i umiejętności.