Zmiany i soboty we wrześniowym grafiku

11.09 - 19.09 urlop dr Monika Stańczykowska

20.09 - 30.09 urlop dr Anna Polińska

22.09 (sobota) 9.00 - 13.00

  • dr Agata Gandecka, dr Dorota Kramek

26.09 - 3.10 urlop dr Elżbieta i Tomasz Piaseccy

29.09 (sobota) 9.00 - 13.00

  • dr Monika Stańczykowska, dr Arleta Paluch