Zmiany i soboty w styczniowym grafiku

12.01 piątek

  • 10.00 - 14.00 dr Tomasz Piasecki, dr Elżbieta Piasecka, 
  • 10.00 - 17.00 dr Dorota Kramek
  • 14.00 - 20.00 dr Monika Stańczykowska
  • 14.00 - 20.00 dr Agata Gandecka

13.01 - 21.01

  • urlop dr Elżbieta i Tomasz Piaseccy

13.01 sobota

  • 9.00 - 13.00 dr Dorota Kramek 
  • 9.00 - 11.30 dr Agata Gandecka 

20.01 sobota

  • 9.00 - 13.00 dr Agata Gandecka, dr Monika Stańczykowska

27.01 sobota

  • 9.00 - 13.00 dr Agata Gandecka, dr Monika Stańczykowska

w pozostałe dni bez zmian, zapraszamy