Zmiany i soboty w październikowym grafiku

 

27.09 - 13.10 urlop dr Agata Gandecka

5 - 20.10 urlop dr Elżbieta i Tomasz Piaseccy

5.10 sobota 9.00 - 13.00

  • dr Justyna Dziech, dr Paulina Orzeł

12.10 sobota 9.00 - 13.00

  • dr Arleta Paluch, dr Anna Polińska

19.10 sobota 9.00 - 13.00

  • dr Arleta Paluch, dr Paulina Orzeł

26.10 sobota 9.00 - 13.00

  • dr Justyna Dziech, dr Anna Polińska